Die pad na finansiële onafhanklikheid

Die pad na finansiële onafhanklikheid

Meeste mense werk met die uit-eindelike doel om finansieel onaf-hanklik te wees, of jy nou verkies om te werk of nie. Daar is egter ’n groot verskil tus-sen finansiële onafhanklikheid en rykdom – ek sien meer mense wat met kleiner bedrae finansieel onaf-hanklik is, as mense wat dit met groot bedrae regkry.

Daar is mense wat dit nie kan bekostig om af te tree met

R50 miljoen se bates nie; insgelyks sien ons mense wat hul droom om finansieel onafhanklik te wees ty-dens hul leeftyd, verkwansel aan rente en luukshede wat hulle nie werklik nodig het nie.

Hier is ’n paar stappe na finan-siële onafhanklikheid:

1. Moenie onproduktiewe skuld aangaan nie. As jy wel sulke skuld het, betaal dit so aggressief moontlik af.
2. Bou ’n noodfonds om onvoorsie-ne uitgawes te dek wat volgens ons mening, so drie maande se maandelikse uitgawes behoort te wees.
3. Beplan om jou bates te vermeer-der tot 20 keer jou jaarlikse uitga-wes.

Dié stappe is vir almal bereik- baar, veral as jy beheer oor jou uit-gawes het.

[email protected]
021 943 5300

© Verso Group • All Rights Reserved • Powered by SucceedGroup