DIE PAD NA FINANSIËLE ONAFHANKLIKHEID

LEGAL UPDATE ISSUE 12
October 1, 2014
VERBATIM ISSUE 01
July 1, 2015

DIE PAD NA FINANSIËLE ONAFHANKLIKHEID

Die pad na finansiële onafhanklikheidMeeste mense werk met die uit-eindelike doel om finansieel onaf-hanklik te wees, of jy nou verkies om te werk of nie. Daar is egter ’n groot verskil tus-sen finansiële onafhanklikheid en rykdom – ek sien meer mense wat met kleiner bedrae finansieel onaf-hanklik is, as mense wat dit met groot bedrae regkry.

Daar is mense wat dit nie kan bekostig om af te tree met

R50 miljoen se bates nie; insgelyks sien ons mense wat hul droom om finansieel onafhanklik te wees ty-dens hul leeftyd, verkwansel aan rente en luukshede wat hulle nie werklik nodig het nie.

Hier is ’n paar stappe na finan-siële onafhanklikheid:

1.Moenie onproduktiewe skuld aangaan nie. As jy wel sulke skuld het, betaal dit so aggressief moontlik af.
2.Bou ’n noodfonds om onvoorsie-ne uitgawes te dek wat volgens ons mening, so drie maande se maandelikse uitgawes behoort te wees.
3.Beplan om jou bates te vermeer-der tot 20 keer jou jaarlikse uitga-wes.

Dié stappe is vir almal bereik- baar, veral as jy beheer oor jou uit-gawes het.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X